Jakie przygotowania są niezbędne do poczynienia przed dostarczeniem basenu​?

  • Po zaplanowaniu miejsca posadowienia basenu, należy wyrównać wyznaczony teren o powierzchni nieco większej niż obrys basenu i utwardzić go poprzez wylanie płyty betonowej z betonu B25 o grubości co najmniej 10cm lub wysypanie warstwy zagęszczonego kruszywa o grubości ok. 30cm.
  • Basenu nie można posadowić bezpośrednio na ziemi. Jego konstrukcja wymaga wentylacji i bezpośredni kontakt z ziemią może spowodować przedwczesną korozję.
  • W przypadku instalacji basenu na pochyłym terenie, należy wykonać ściany oporowe odseparowujące go od bezpośredniego kontaktu z gruntem.
  • Dla własnej wygody i podniesienia komfortu użytkowania warto wykonać podłączenie wody do zasilania basenu oraz odpływ do kanalizacji. Nie jest to jednak wymagane. 
  • Basen jest wyposażony w urządzenia elektryczne i wymaga zasilania, dlatego we wczesnej fazie przygotowywania miejsca posadowienia basenu warto wykonać przyłącze elektryczne 230V. Nie jest to jednak konieczne. Basen można zasilać za pomocą przedłużacza.